Ĉiuj afiŝoj de Ilia Dewi

Esperanto en “Perpusnas Expo 2019”

Okaze de ĉijara agado de nacia biblioteko ‘Perpusnas Expo 2019’ ekde la 5a ĝis 22a de Septembro, nia asocio, Indonezia Esperanto-Asocio (IEA) estis invitita por prezenti Esperanton al la membroj kaj vizitantoj de biblioteko. Dum 12 tagoj, ni havis budon kaj aranĝis Esperanto-enkondukon per diversaj programoj por montri la utilecon de Esperanto en muziko, filmo, libroj, kaj tiel plu.

La budo komenciĝis je la 11a de septembro en la 4a etaĝo en la nova konstruaĵo de nacia bibloteko. Ni ĉiutage ekde la 9a horo matene ĝis la 3a  posttagmeze, bonvenigis vizitantojn kiuj proksimiĝis al nia budo kaj demandis io ajn pri Esperanto kaj la movado. La estraranoj de IEA, Victor kaj Ilia Dewi enkondukis pri Esperanto kaj foje iom instruis la bazan gramatikon al la vizitantoj kiuj entuziasme petis tion. Ni ankaŭ disdonis la flugfolion kiu enhavas mallongan informon pri Esperanto kaj kiel kontakti nian asocion.

En la budo, ni prezentis la esperantajn librojn, t.e lernolibroj, tradukitaj libroj en Esperanto, romanoj, vortaroj kaj revuoj. Unu de gravaj libroj estas verkita de Heidi Goes kiu enhavas la historian periodon de Esperanto-movado en Indonezio. Tiu libro eldoniĝis ĉijare post la longa eksplorado de ŝi en nia lando.

Plejparte da vizitantoj neniam aŭdis pri Esperanto kaj pri la fakto ke ĝi iam ekzistas en Indonezio antaŭ multaj jaroj inter 1920 – 1965. Tiuj, kiuj venis al la budo ne nur aŭskultis multe da informo pri Esperanto sed ankaŭ ricevis donaceton kiu disponigitan por tiuj kiuj montris la intereson. Laŭ la listo de vizitanto, ni rimarkis ke plejparte estas studentoj aŭ lernantoj kaj cetere estas instruistoj, laborantoj kaj aliaj profesiuloj.

En la 15a de Septembro, ni aranĝis la Esperanto-enkondukon “Serba-Serbi Esperanto” kiu estas parto de nia agado en la nacia biblioteko. Al ĝi aliĝis 136 homoj kaj reale 75 homoj partoprenis la tuttagan programon.. Je la 10a horo matene, Ilia Dewi la prezidanto de IEA malfermis la agadon kaj komencis per salutvortoj kaj komencis la prelegon pri Esperanto kaj la movado. Due en la unua sesio, Victor prelegis pri Esperanto kiu estas simila al indonezia lingvo. Li malkovris la funkcion de Esperanto kiel ‘pontlingvo’ inter homoj de diversaj naciecoj ekzakte same kiel la indonezia. En indonezio ekzistas preskaŭ 700 etnaj lingvoj pro la diverseco de etnaj grupoj. Tiel ambaŭ lingvoj havas la saman rolon por unuigi la diversajn homojn. Poste, du junulinoj prezentis la agadon de junulara movado sub la tegmento de IEJO (Indonezia Esperanto-Junulara Organizo). Antaŭ la paŭzo de unua sesio, la ĉeestantoj havis ŝancon por demandi aŭ prezentis sian opinion pri la prelegoj.

Dum la paŭzo, ni montris mallogan filmeton pri Esperanto kaj la muzikon de Jomo, Jonny M, Perdita Generacio kaj aliaj. En la dua sesio, La belga esperantistino, Heidi Goes prezentis sian libron “Movadaj Insuletoj” per videaĵo. Ŝi malkovris la historian de Indonezia movado. En tiu ĉi sesio, la membro de IEA, Arman Yusuf ankaŭ kontribuis per sia rakonto. Li estis intervjuita pri la propedeŭtika valoro de Esperanto. Li rakontis ke Esperanton faciligas sian lernadon de fremdaj lingvoj kiel la japana kaj la tajlanda.

Sekvante, la ĉeestantoj iom lernis la bazan gramatikon de Esperanto. Sub la gvido de Ilia Dewi, Ili lernis kiel elparoli la alfabeton, vortojn, ĉiferojn kaj kreis simplajn frazojn. La lasta prelego estis prezentita de la indonezia verkisto, Yohanes Manhitu en videaĵo pri libroj kiujn li verkis en Esperanto kaj en aliaj fremdaj lingvoj ĉar li ne povas fizike ĉeesti. Antaŭ la fino de la aranĝo, ni amuziĝis per ludoj kaj disdonis la premiojn al la gajnintoj. La aranĝo finiĝis je la 4a horo vespere per dankaj vortoj al la fukciulo de nacia biblioteko kiu donis la nia asocio la grandan ŝancon partopreni la eventon.

Konsiderante la sukcesan aranĝon en la nacia biblioteko, ni pripensas daŭrigi la kunlaboron ekzemple starigi la angulon de Esperanto aŭ proponi Esperanto-kurson al la membroj de biblioteko. Ni raportos la progreson.

Raportas Ilia Sumilfia Dewi kaj Victor