Ĉiuj afiŝoj de Web Admin

La Dua Baza Kurso

La 15an de Aŭgusto sukcese okazis la dua baza kurso. Ĉifoje la kursanoj lernis pri prefiksoj kaj sufiksoj, la uzo de ‘si’, la kvar kazoj de akuzativo kaj demandvortoj. La kurso daŭris du horoj kun 11 personoj. Ĉeestis ankaŭ s-ro Ahmad el Irano kaj Hoan Ĝojo el Vjetnamio. Ili observis la kurson kaj kuraĝigis la kursanojn.

Kiel la unua baza kurso, ĉi tiu kurso ankaŭ estis malfermita kaj senkosta. Oni unue aliĝis kaj poste akiris Zoom-ligilon por eniri al la virtuala ĉambro. Dum la kurso, ĉiuj kursanoj aŭskultis la lecionon kaj povis libere demandi se ili frontas malfacilaĵon por kompreni la lerno-materialojn. La kurso finiĝis 30 minutoj antaŭ la 4a horo vespere.

En ĉi tiu kurso, oni ankaŭ povas ricevi la retan atestilon se ili skribas kaj sendas 10 frazojn en Esperanto. La tria baza kurso okazos en Septembro 2020. La detalon ni baldaŭ diskonigos.

La Unua Baza Kurso

Post la lasta aranĝo de Esperanto-enkonduko, ni organizis virtuale la kurson de Esperanto por komencantoj. Tiu unua baza kurso sukcese okazis pro la helpo de IREA (Irana Esperanto-Asocio). Ni denove havis la virtualan ĉambron en Zoom kiu apartenas al la konto de IREA.  Por partopreni al la kurso, oni devas aliĝi per WhatsApp aŭ retmesaĝo menciita la nomo, telefonnumero, retadreso kaj profesio. Laŭ la ricevitaj aliĝiloj, aliĝis 24 personoj el diversaj partoj en Indonezio.

 

En la unua sesio, la kursanoj lernis pri alfabetoj kaj kiel elparolis ilin. Poste ili lernis pri vort-klasoj, pronomoj, la finaĵoj -as -is -os, akuzativo kaj ĉiferoj. Dum du horoj, Ilia Dewi gvidis la kursanojn por kompreni la bazan gramatikon kaj konstrui la simplan frazon en Esperanto. Kelkaj kursanoj rapide kaptis la lecionon sed aliaj ankoraŭ ne bone komprenis. Por kuraĝigi ilin, ni disponigis la atestilon al tiuj kiuj skribis dek frazojn kaj sendis ilin per retmesaĝo. En la lasta sesio, la kursanoj ankaŭ lernis pri salutoj kaj ĉiutagaj esprimoj.

Post tiu ĉi kurso, ni planos okazigi la duan bazan kurson en la venonta Aŭgusto. Pere de tiu virtuala kurso, ni esperas ke la kursanoj diligente lernos kaj progresiĝos. La lerno-materialojn ni prenis de libroj ‘Kunci kaj Esperanto per Rekta Metodo’ kaj retejo edukado.net aŭ lernu.net . Sukcesojn al ĉiuj!

Virtuala Enkonduko de Amikeca Lingvo, Esperanto

La 13an de junio 2020 okazis virtuale la enkonduko de Esperanto. Ni organizis la agadon kun la temo  “Webinar Mengenal Bahasa Persahabatan Dunia, Esperanto” aŭ Esperante; Vebinaro Pri Enkonduko de Tutmonda Amikeca Lingvo, Esperanto. La aranĝo estis malfermita al la ne-esperantista publiko. Oni povis senpaĝe aliĝi per WhatsApp aŭ retadreso kaj poste la Zoom-ligilo estis sendita por partopreni en ĝi. IREA (Irana Esperanto-Asocio) gastigis la agadon en sia Zoom-konto kaj aranĝis la virtualan ĉambron.  S-ro Ahmad, la irana esperantisto estis tre helpema pri teknikaj aferoj kaj malfermis la virtualan ĉambron ĝustatempe, je la 13a ĝis la 15a horo (UTC+7).

Komence, la partoprenantoj auŝkultis la ĝeneralan informon pri Esperanto, iom pri historia periodo en Indonezio kaj la nuna movado. Poste, ili lernis la bazon de la lingvo. Ilia Dewi, la estrarano de IEA gvidis la tutan sesion dum du horoj. Antaŭ la fino, la partoprenantoj havis ŝanĉon por demandi aŭ diri siajn opiniojn kaj ankaŭ akiris librojn kiel donaco.

En ĉi tiu aranĝo partoprenis 17 homoj el Ĝakarto, Bogor, Bandung, Medan kaj Kupang. Plejparte estas studentoj kaj aliaj estas laboristoj. Kelkaj opiniis ke Esperanto estas interesa lingvo kaj deziras plulerni.  Dankon, ĉiuj!

Lernu Esperanton Kun Ni

Nia kreis videon en indonezia lingvo por diskonigi la avantaĝojn de Esperanto-lernado. Oni povas konatiĝi kaj amikiĝi kun multaj homoj nur per unu lingvo, Esperanto ĉar Esperantaj parolantoj aŭ esperantistoj troviĝas en diversaj landoj de la mondo. Esperanto ankaŭ estas lerninda ĉar ĝi havas propedeŭtikon aŭ lernfaciliĝo de Esperanto por lerni sekvajn fremdajn lingvojn. Se oni deziras vojaĝi al iu lando, li/ŝi povas resti en la domo de esperantisto. Ili certe varme bonvenigos kaj montros siajn vivtravivaĵojn, lokajn homojn, lokajn kulturojn kaj lokajn kutimojn.

Esperanto certe grandigos la horizonton al la internacia pensmaniero, interkompreniĝo al la diverseco kaj internacia amikeco.

Dank’al alilandaj esperantistoj kiuj volonte helpis en la video kaj afable elparolis la frazojn en indonezia lingvo; Ayok, belajar bahasa Esperanto! Pasti Seru! kiu signifas “lernu Esperanton! Estas mojose!

 

La Virtuala Babilrondo

Ekde Marto 2020 pro la pandemio COVIM 19, ni nuligis la regulan renkontiĝon kiu okazas ĉiu monate. La virtualan babilrondon ni organizis en Aprilo per Webex Meet kaj Zomo (Zoom). Ni diskonigis la inviton per fesbuk-paĝo kaj instagramo. La partoprenantoj ne nur estas indonezianoj sed ankaŭ alilandaj esperantistoj.

Lasta foje, la amikoj el Francio, Pollando, Koreio kaj Tajvano ĉeestis inter ni. Ni babilis pri diversaj aferoj rilate al ĉiutagaĵoj, hobioj, spertoj kaj tiel plu. La virtualaj agadoj estas bona solvo por aktivigi la membrojn de nia asocio kaj doni ŝanĉon al tiuj kiuj malfacile ĉeestas en fizika renkontiĝo.

Zamenhofa Festo 2018

La 15an de decembro 2018, ni okazigis Zamenhofan Feston ĉe “Taman Tebet en Ĝakarto”. Ni elektis tiun ĉi lokon, ĉar ni ŝatus ĝui la naturon kaj samtempe ni malfermis la agadon al la publiko. Ĉi-foje nur malmulte da amikoj. Komence, du amikoj legis la poemojn de Zamenhof, unu el kiuj havas titolon “Ho, Mia Kor'”. Poste, ni amuze kantis la kantojn, “Dankon Zamenhof” kaj “Esperanto Por Ni”. En la lasta parto, ni manĝis la Esperanto-torton kaj interbabilis pri Esperanta sperto kaj movado.

Ni ankaŭ utiligis la ŝancon por propagandi Esperanton al la homoj, kiuj
kolektiĝis en tiu parko. Plejparto de ili estas junuloj, kiuj faris diversajn
aktivecojn kiel sporti, ludi aŭ nur babili. Ni poste vidis grupon de junuloj,
kiuj ŝajnis diskuti ion. Ni proksimiĝis kaj salutis kelkajn de ili, kiuj afable
resalutis nin. Ili estas gelernantoj de altlernejo de “Karya
Teladan”. Ni tuj prezentis nian agadon kaj demandis, se iu iam aŭdis pri
Esperanto. Kelkaj respondis, ke estas hispana, meksika aŭ portugala lingvoj.
Evidente ili ne scias pri Esperanto.

Ni daŭre enkondukis per simpla informo kaj kuraĝigis ilin por viziti la
retpaĝon de Indonezia Esperanto-Asocio kaj aliĝi al niaj sociaj retpaĝoj. Ni ankaŭ disdonis Esperanto-torton kaj donacon al kelkaj kiuj jam kuraĝe demandis kaj respondis. La propagandon ni ankaŭ faris al aliaj homoj. En la malfrua vespero, nia agado finiĝis kun ĝojo, ĉar ni sukcese festis kaj disvastigi nian lingvon.

Enkonduko de Esperanto en Poliglota Renkontiĝo

Komuna foto post la Esperanta enkonduko

Je la 26a de Aŭgusto 2018, Indonezia Esperanto-Asocio (IEA) kunlaboris kun la Indonezia Poliglota komunumo en Ĝakarto por enkonduki Esperanton al la membroj kiuj estas lingvaj entuziasmuloj. La prezidanto de IEA, Ilia estis invitita kun la membro, Arman Yusuf por fari la prezentadon dum 2 horoj.

Ĉeestis 58 homoj kiuj plejparte jam regas pli ol du lingvoj. Ili interesiĝas partopreni la enkondukon de Esperanto ĉar kelkaj diris ili neniam aŭdis pri Esperanto kaj aliaj iam sciis tamen nur malmulte da informo. La prezentado komenciĝis kun iom da historio pri Esperanto kaj la movado. Poste la prezento pri la roloj de UEA, IEA kaj la avantaĝoj de Esperanto-lernado. Kelkaj partoprenantoj scivoleme demandis post ili aŭskultis ke pere de Esperanto, ili povas senpage tranokti ĉe la domoj de esperantistoj kaj spertos la kulturan interŝanĝon kun la lokanoj kiam ili vojaĝas eksterlande.

En la sekva sesio, Ilia instruis la bazan lecionon al la partoprenantoj. Estis konsilita por ke ili havu libron de “Kunci” kiu enhavas la simplan gramatikon kaj la vortareton. Tiel ili povas pli facile sekvas la lecionon. Ankaŭ estis disponigita kelkajn kopiojn de lecionoj pri alfabetoj, ĉiferoj, Esperantaj kantoj kaj ekzemplo de simpla konversacio. Ilia montris al ili ke Esperanto estas relative facila kaj lerninda. Antaŭ la fino de prezentado, Ilia praktikis Esperanton kun Arman per mallonga konversacio kiun oni kutime faras en la unua renkontiĝo.

Laste, la organizanto de renkontiĝo donis tempon por la partoprenanto kiu volis starigi ion ajn demandon pri Esperanto. Kelkaj entuziasme demandis pri gramatikaĵo, Esperanto-literaturo, filmo, muziko kaj aliaj petis informon pri la Esperanto-kurso. Ni taksas ke la renkontiĝo sukcese okazis por disvastigi Esperanton al pli da indonezianoj.

Ekde tiu renkontiĝo, Ilia regule ĉeestas en la poliglota renkontiĝo kiu estas aranĝita du fojej monate. Kolektigi la ĉeestantojn kiuj deziras lerni kune Esperanton kaj gvidi ilin por la baza leciono kaj praktiko. 

Raporto de Dua Trilanda Kongreso en Bekasi, Indonezio

Cover Revuo Esperanto - Majo 2018

La 28-an de marto ĝis la 2-a de aprilo 2018 okazis la dua trilanda kongreso en la urbo Bekasi kiu troviĝas ĉ. 55.6 KM de internacia flughaveno en Ĝakarto.

Plejparte de la eksterlandaj kongresanoj neniam aŭdis pri la urbo kaj ne havis ideon kia urbo ĝi estas. Tamen mi proponis la urbon al aliaj organizantoj el Aŭstralio kaj Nov-Zelando ĉar en tiu dua plej granda urbo de okcidenta javo troviĝas junuloj kiuj jam lernis Esperanton ĉe lingva komunumo, Faktabahasa Bekasi. Krom tio, kelkaj junaj aktivuloj loĝas en Bekasi kaj pretis labori por organizi la kongreson.

Ĉifoje la kongreso estis malpli granda ol la unua trilanda kongreso en Bandung, 2016. Partoprenis 37 indonezianoj kaj 29 eksterlandanoj el 7 landoj, Aŭstralio, Nov-Zelando, Belgujo, Hispanujo, Koreio, Filipinoj kaj Orienta Timoro. Inter kongresanoj troviĝis novuloj kaj junuloj el diversaj partoj de Indonezio. Ni sukcese venigi ilin pro la vojaĝsubteno kiu estis disponigita de la konto iesa-p ĉe UEA. Koran dankon al malavaraj esperantistoj kiuj jam subtenis nian movadon per tiu konto. Ankaŭ estis bonega afero ke venis 10 orienttimoranoj pere de subvencio kiu estis aranĝita de Heidi Goes.

Vespere en la unua tago, la kongreso malfermiĝis kun iom da ceremonio. La organizantoj de tri landoj bonvenigis la kongresanojn per salutmesaĝoj. Inter tio, juna indoneziano legis Esperantan poemon kaj la grupo de orienttimoranoj kantis bele sian tradician kanton. Poste ĉiuj prelegantoj havis eblecon por inviti kongresanojn al siaj prelegoj kaj laste ni kune kantis la himnon, La Espero. La programo daŭrigis per amuzaj ludoj en interkona vespero.

En la sekvonta tago, kelkaj gravaj prelegoj okazis, kiel prelegoj de Humphrey Tonkin kiu parolis pri la nuna situacio de Esperanto en la mondo kaj la prezidanto de UEA, Mark Fettes pri la nuna situacio de UEA kaj Esperanto en la mondo. Tiuj prelegoj estis aranĝitaj bone per skajpo. Samtempe en aliaj salonoj du invititaj instruistoj instruis Esperanton al komencantoj kaj progresantoj. La kurso okazis kvar fojojn dum 3 horoj taĝe. Aliaj interesaj prelegoj ankaŭ estis prezentitaj de Albert el Filipinoj, Aŭstralio kaj Hispanujo. Ni ankaŭ donis ŝancon al komencantoj prelegi por ke ili havu kuraĝon paroli la lingvon.

La 30-an de marto kiam estis feria tago de pasko en Indonezio, pli da indonezianoj povas ĉeesti la kongreson. Okazis denove prelego per skajpo kaj ĉifoje,  Jonathan el Aŭstralio prelegis pri kiel verki por la elektronika ekrano. Poste pluraj prelegoj pri kulturo kaj aliaj interesaj temoj riĉigis la konon de kongresanoj.  Vespere, la grupo de orienttimoranoj prezentis artan spektaklon. Ili kantis, dancis eĉ ludis magion. Sekvante la programo daŭriĝis kiel arta vespero en UK. La kongresanoj grupe aŭ sole montris sian prezentadon en arto. Kun kelkaj eksterlandaj partoprenantoj, ni kune dancis tradician dancon el Indonezio.

En la ekskursa tago kiu okazis sabate, ni forveturis al Ĝakarto por viziti la nacian galerion kiu havas kolektaĵon kaj ekspozicias artaĵojn.  Poste la partoprenantoj ankaŭ vizitis nacian muzeon kaj “Taman Mini Indonesia Indah” kiu estas rekomendinda loko por iom konatiĝi kun la diverseco de indonezia kulturo. Vespere, la partoprenanto el Balio rakontis pri sia Esperanto-agado kaj sekve estis lingva festivalo kies celo por iom lerni kaj praktiki aliajn fremdajn lingvojn. Junaj indonezianoj tre entuziasme partoprenis tiun ĉi programon ĉar ili multe interesiĝas pri uzo de la lingvoj.

La 1-an de aprilo, grupo de kongresanoj partoprenis la senveturilan tagon kiu regule okazas en dimanĉo matene. Inter 6:00 kaj la 10:00 la aŭtomobiloj estas forpelitaj de la ĉefa strato de Bekasi kaj dum tiuj kvar horoj la strato abundas de piedirantoj, bicklistoj, kurantoj. Dum unu horo ni utiligis la eventon por reklami Esperanton al neesperantista publiko. Por kapti la atenton de ĉirkaŭaĵo, ni marŝis kun kongresa standardo, kantis kaj dancis kune. Tiel kelkaj homoj proksimiĝis kaj ekdemandis pri Esperanto kaj nia agado.

Impona prelego pri la historio de Indonezia Esperanto-movado estis prezentita de Heidi Goes de sia preskaŭ preta libro. Ŝi esploris multajn detalojn pri diversaj indoneziaj esperantistoj, lokoj kaj eventoj. Tiel la libro povas esti bonkvalita rimedo por malkovri la ekziston de Esperanto en Indonezio.

Sekve, Carlos Spinola prelegis pri uzado de Esperanto en la universitato de Valencio en Hispanujo kaj Cassini projekto.  Aliaj prelegoj ankaŭ estis interesaj kiel prelego de Park Soohyean pri la manĝajkutimo de la korea tradicia festotago, rigardo al kantoj laŭ lirikverkista vidpunkto de Kam Lee el Aŭstralio. Vespere ni kune iris al restoracio por la bankedo.

En la lasta tago, matene okazis la fermo. Tiam la partoprenantoj havis eblecon por diri sian impreson, opinion aŭ kritikon. Ni dirus ke la kongreso estis sukcesa ĉar la komentoj de partoprenantoj ĉefe estas pozitivaj. Dum la ferma ceremonio multe substrekis ke la valora aspekto de la kongreso estis amikeco. Por la tria kongreso, ni iomete komencis esplori la eblecon por organizi komunan eventon en Balio post du aŭ tri jaroj.

Jen la fotoj de la programo…: https://myalbum.com/album/4w9kslpzhCfD

Verkita de Ilia Sumilfia Dewi : ilia.dewi@gmail.com