Avantaĝoj de Membro

Avantaĝoj por esti membroj de Indonezia Esperanto-Asocio:

benefit

  1. Vi ricevas membrokarton kaj butonon kiel identigilo de membreco.
  2. Vi regule ricevas organon de “Esperanto en Indonezio” kiun eldoniĝas 2 foje jare.   Elŝutu ĉiuj bultenoj ĉi-tie.
  3. Vi rajtas kontribui artikolon, skribaĵon, ktp por ricigi la enhavon de bulteno Esperanto en Indonezioemail  Sendu viajn artikolojn al redaktoroj
  4. Vi rajtas proponi por aliĝi al UEA senpage pere de subteno de Azio Fondaĝo.
  5. Vi rajtas kandidatiĝi por iĝi reprezentanto de IEA en internacia aranĝo (speciala avantaĝo nur por la dua kategorio de membreco)
  6. Vi rajtas ĉeesti en ĝenerale kunveno de IEA.
  7. Vi rajtas kandidatiĝi aŭ voĉdoni por la elektado de estraranoj de IEA.
  8. Vi havas prioritaton por akiri aktualan novaĵon de asocio kaj la movado.
  9. Vi rajtas partopreni en Indonezia Esperanto-Kongreso kaj aliaj eventoj kun speciala kondiĉo.
  10. Vi povas aĉeti librojn kaj aĵoj de asocio kun speciala rabato.

   Aliĝu AEI!

akhir