Kategoriaj arkivoj: Asocioj Activecoj

La realigitaj agadoj en decembro

En ĉi tiu monato, nia asocio sukcese realigis du agadojn. Unue estis la komuna festo de Zamenhofa tago kiu okazis virtuale per Zomo (Zoom) en la 15an de decembro 2020. Partoprenis ĉ.25 homoj el diversaj urboj en indonezio kaj aliaj landoj kiel francio, swislando, tajlando, koreio, filipinoj, norvegujo kaj orienta timoro,

Je la 13a horo (UTC) aŭ la 20a horo (UTC+7), la festo komenciĝis per bonvenigaj vortoj de Ilia, la prezidanto de IEA.  Poste, ŝi legis mallonge la biografion de L.L Zamenhof. Daŭrigante la programon, tri junaj indonezianoj kiuj nomiĝas Arifah, Victor kaj Ali deklamis bele la poemojn de Zamenhof. Esperantisto el Francio, Jean-Claude prelegis mallonge rilate al la poemoj kiuj esprimas la ideojn de Zamenhof pri ĝusta komunikado, paco kaj amikeco. Li ankaŭ afable respondis kelkajn demandojn de la partoprenantoj. Estis unu de indonezianoj kiu demandis pri legindaj libroj por komencantoj kaj li proponis kelkajn, ekzemple “Gerda Malaperis”, “Vojaĝo al Esperanto-mondo”. Post unu horo, ni kune manĝis, trinkis eĉ ni tostis virtuale. Manĝante kaj trinkante, ĉiuj havis eblecon por esprimi kaj paroli la dankemajn vortojn al Zamenhof. Ĉiuj konsentis ke Zamenhof kiel la inicianto de la lingvo, Esperanto bone kontribuis por la homaro. Sekve, IEA lanĉis la novan podkaston pri Esperanto en indonezia. Tiu podkasto celas helpi la eksteran publikon kiun deziras lerni Esperanton kaj aŭskulti la ĝisdatigajn informojn, muzikon, novaĵon kaj tiel plu. La junaj esperantistoj, Ali prezentis sian muzikon per violono kaj el Orienta Timoro, Teofilo mallonge parolis la situacion kaj malfacilaĵon en sia movado. Antaŭ la fino de la komuna festo, ni kune kantis du kantojn, “Dankon al Zamenhof” kaj la himno “La Espero”. Poste ni havis la komunan foton kaj adiaŭis kun belaj ridetoj de ĉiuj.

Due, estis la 6a baza kurso kiu okazis en la 19an de decembro. Ĉi tiu kurso estas la lasta leciono de la tuta leciono ekde la julio 2020. La kurso estis aranĝita helpe de IREA (Irana Esperanto-Asocio). S-ro Ahmad Mamdoohi ĉiam helpas disponigi la Zuman (Zoom) ligilon por eniri al la virtuala ĉambro. Pro tio, ni tre dankas por la bona kunlaboro kaj la subteno. Ĉi foje partoprenis sep kursanoj kiuj venas de diversaj urboj; Ĝakarto, Bekasi, Bandung, Depok kaj Solo. La gvidanto de kurso, Ilia Dewi prenas la lecionon de lernu.net “Konciza Gramatiko” kaj sendis ĝin al ĉiuj per retmesaĝo kaj ankaŭ uzas la libron ‘Kunci’.

En tiu ĉi kurso, la kursanoj lernis pri aktivaj kaj pasivaj partisipoj, la uzado de prepocizioj kaj la mallongigo de vortoj en Esperanto. Post du horoj la kurso finiĝis. Ni ĝojas ke nia agado, la virtuala baza kurso por komencantoj sukcese okaziĝis ĉijare ekde julio kaj finiĝis en decembro. Ni disponigos la atestilon por la kursanoj kiuj diligente lernas kaj progresas.

Filmeto de 44a UK, 1959

Ĉi tiu filmeto fariĝis dum la 44-a UK en Varsovio. Multaj esperantistoj tra la mondo partoprenis ĝin, ankaŭ el Indonezio. S-rino Rankajo Chailan Sjamsoe Datoe Toemenggoeng kiu estis la ĉefa movadano en Indonezia movado inter 1952-1964 salutis la kongresanojn en la malfermo. Plurfoje ŝi partoprenis la internaciajn aranĝojn kaj estis konata al alilandaj esperantistoj. La periodo pri ŝia aktiveco nun estas legebla en la libro ‘Movadaj Insuletoj’ kiu estis verkita de Heidi Goes, la Belga esperantisto.

La filmeton ni elŝutis de fesbuk-paĝo : https://www.facebook.com/historiodeesperanto.  Victor Maxim Manuel, juna esperantisto el Indonezio tradukis la filmeton kaj enmetis la subtitolon.

La Dua Baza Kurso

La 15an de Aŭgusto sukcese okazis la dua baza kurso. Ĉifoje la kursanoj lernis pri prefiksoj kaj sufiksoj, la uzo de ‘si’, la kvar kazoj de akuzativo kaj demandvortoj. La kurso daŭris du horoj kun 11 personoj. Ĉeestis ankaŭ s-ro Ahmad el Irano kaj Hoan Ĝojo el Vjetnamio. Ili observis la kurson kaj kuraĝigis la kursanojn.

Kiel la unua baza kurso, ĉi tiu kurso ankaŭ estis malfermita kaj senkosta. Oni unue aliĝis kaj poste akiris Zoom-ligilon por eniri al la virtuala ĉambro. Dum la kurso, ĉiuj kursanoj aŭskultis la lecionon kaj povis libere demandi se ili frontas malfacilaĵon por kompreni la lerno-materialojn. La kurso finiĝis 30 minutoj antaŭ la 4a horo vespere.

En ĉi tiu kurso, oni ankaŭ povas ricevi la retan atestilon se ili skribas kaj sendas 10 frazojn en Esperanto. La tria baza kurso okazos en Septembro 2020. La detalon ni baldaŭ diskonigos.

La Unua Baza Kurso

Post la lasta aranĝo de Esperanto-enkonduko, ni organizis virtuale la kurson de Esperanto por komencantoj. Tiu unua baza kurso sukcese okazis pro la helpo de IREA (Irana Esperanto-Asocio). Ni denove havis la virtualan ĉambron en Zoom kiu apartenas al la konto de IREA.  Por partopreni al la kurso, oni devas aliĝi per WhatsApp aŭ retmesaĝo menciita la nomo, telefonnumero, retadreso kaj profesio. Laŭ la ricevitaj aliĝiloj, aliĝis 24 personoj el diversaj partoj en Indonezio.

 

En la unua sesio, la kursanoj lernis pri alfabetoj kaj kiel elparolis ilin. Poste ili lernis pri vort-klasoj, pronomoj, la finaĵoj -as -is -os, akuzativo kaj ĉiferoj. Dum du horoj, Ilia Dewi gvidis la kursanojn por kompreni la bazan gramatikon kaj konstrui la simplan frazon en Esperanto. Kelkaj kursanoj rapide kaptis la lecionon sed aliaj ankoraŭ ne bone komprenis. Por kuraĝigi ilin, ni disponigis la atestilon al tiuj kiuj skribis dek frazojn kaj sendis ilin per retmesaĝo. En la lasta sesio, la kursanoj ankaŭ lernis pri salutoj kaj ĉiutagaj esprimoj.

Post tiu ĉi kurso, ni planos okazigi la duan bazan kurson en la venonta Aŭgusto. Pere de tiu virtuala kurso, ni esperas ke la kursanoj diligente lernos kaj progresiĝos. La lerno-materialojn ni prenis de libroj ‘Kunci kaj Esperanto per Rekta Metodo’ kaj retejo edukado.net aŭ lernu.net . Sukcesojn al ĉiuj!

Virtuala Enkonduko de Amikeca Lingvo, Esperanto

La 13an de junio 2020 okazis virtuale la enkonduko de Esperanto. Ni organizis la agadon kun la temo  “Webinar Mengenal Bahasa Persahabatan Dunia, Esperanto” aŭ Esperante; Vebinaro Pri Enkonduko de Tutmonda Amikeca Lingvo, Esperanto. La aranĝo estis malfermita al la ne-esperantista publiko. Oni povis senpaĝe aliĝi per WhatsApp aŭ retadreso kaj poste la Zoom-ligilo estis sendita por partopreni en ĝi. IREA (Irana Esperanto-Asocio) gastigis la agadon en sia Zoom-konto kaj aranĝis la virtualan ĉambron.  S-ro Ahmad, la irana esperantisto estis tre helpema pri teknikaj aferoj kaj malfermis la virtualan ĉambron ĝustatempe, je la 13a ĝis la 15a horo (UTC+7).

Komence, la partoprenantoj auŝkultis la ĝeneralan informon pri Esperanto, iom pri historia periodo en Indonezio kaj la nuna movado. Poste, ili lernis la bazon de la lingvo. Ilia Dewi, la estrarano de IEA gvidis la tutan sesion dum du horoj. Antaŭ la fino, la partoprenantoj havis ŝanĉon por demandi aŭ diri siajn opiniojn kaj ankaŭ akiris librojn kiel donaco.

En ĉi tiu aranĝo partoprenis 17 homoj el Ĝakarto, Bogor, Bandung, Medan kaj Kupang. Plejparte estas studentoj kaj aliaj estas laboristoj. Kelkaj opiniis ke Esperanto estas interesa lingvo kaj deziras plulerni.  Dankon, ĉiuj!

Lernu Esperanton Kun Ni

Nia kreis videon en indonezia lingvo por diskonigi la avantaĝojn de Esperanto-lernado. Oni povas konatiĝi kaj amikiĝi kun multaj homoj nur per unu lingvo, Esperanto ĉar Esperantaj parolantoj aŭ esperantistoj troviĝas en diversaj landoj de la mondo. Esperanto ankaŭ estas lerninda ĉar ĝi havas propedeŭtikon aŭ lernfaciliĝo de Esperanto por lerni sekvajn fremdajn lingvojn. Se oni deziras vojaĝi al iu lando, li/ŝi povas resti en la domo de esperantisto. Ili certe varme bonvenigos kaj montros siajn vivtravivaĵojn, lokajn homojn, lokajn kulturojn kaj lokajn kutimojn.

Esperanto certe grandigos la horizonton al la internacia pensmaniero, interkompreniĝo al la diverseco kaj internacia amikeco.

Dank’al alilandaj esperantistoj kiuj volonte helpis en la video kaj afable elparolis la frazojn en indonezia lingvo; Ayok, belajar bahasa Esperanto! Pasti Seru! kiu signifas “lernu Esperanton! Estas mojose!

 

La Virtuala Babilrondo

Ekde Marto 2020 pro la pandemio COVIM 19, ni nuligis la regulan renkontiĝon kiu okazas ĉiu monate. La virtualan babilrondon ni organizis en Aprilo per Webex Meet kaj Zomo (Zoom). Ni diskonigis la inviton per fesbuk-paĝo kaj instagramo. La partoprenantoj ne nur estas indonezianoj sed ankaŭ alilandaj esperantistoj.

Lasta foje, la amikoj el Francio, Pollando, Koreio kaj Tajvano ĉeestis inter ni. Ni babilis pri diversaj aferoj rilate al ĉiutagaĵoj, hobioj, spertoj kaj tiel plu. La virtualaj agadoj estas bona solvo por aktivigi la membrojn de nia asocio kaj doni ŝanĉon al tiuj kiuj malfacile ĉeestas en fizika renkontiĝo.

La Unua Kunveno en 2020

En la 19a de Januaro, la unua kunveno de nia asocio okazis. Ĉifoje ni okazigis ĝin en la kunvenejo kiu troviĝas en la trajnstacidomo de urba trajno. Iu membro kiu ĉeestis por la unua fojo rakontis pri sia memlernado de Esperanto antaŭ li trovis la informon pri nia asocio en la intereto. Li komencis koni Esperanton kiam li studis en Ĉinio. Aliaj membroj ankaŭ ĝuis la ŝancon rakonti siajn spertojn kun Esperanto. Poste, ni kune lernis pri la uzado de -ig- kaj -iĝi en la frazoj. Ni uzis la librojn “Esperanto Per Rekta Metodo” en indonezia traduko kaj  “Kunci” en nia lernado. Ni konsentis ke tiuj libroj helpas al ni por lerni la bazan gramatikon de Esperanto. Ni foje ankaŭ uzas la lernajn materialojn kiuj ni povas akiri de retejo ekz. ĉe edukado.net.

Antaŭ la fino de nia kunveno, la membroj rajtas demandi pri siaj malfacilaĵoj aŭ informoj pri la asociaj agadoj kaj movado. La kunveno finiĝis post tri horoj en la agrabla etoso. Ĝis la revido en la venonta kunveno!

 

Duontaga Ekskurso en Zamenhof-tago 2019

Okaze de Zamenhofa tago ni organizis ekskurson en la urbo Ĝakarto la 15an de decembro 2019. Aliĝis 20 homoj sed nur 10 kiuj reale partoprenis. Kelkaj de ili estis novuloj kiuj interesiĝis pri Esperanto.

La ekskurso komenciĝis matene je la 9a ĝis la 3a posttagmeze. La grupo kolektiĝis en MONAS, nacia monumento kiu estas konata kiel urba simbolo. Promenante en la vizitindaj lokoj, la partoprenantoj aŭskultis la informojn en Esperanto sed ili ankaŭ ricevis la paperon de la informoj en indonezia lingvo.

Ĉi tiu ekskurso okazis ĝis la malnova parto de urbo, “Kota Tua’ kiu rakontas la historion en la nederlanda epoko. Pro la modernigo multaj aferoj ŝanĝiĝas kaj malmulte da historiaĵoj restas. Tial gravas la agado sciigi la historion kaj samtempe aŭdigi Esperanton.

En la lunĉpaŭzo, la partoprenantoj alvenis en la restoracio kiu situas en la areo de malnova urbo. Tie ni iom ripozis, tagmanĝis kaj agrable babiladis. Kelkaj ĝuis la ŝancon demandi pri Esperanto kaj la movado.

Antaŭ la fino de ekskurso, ni diskonigis Esperanton al la ĉirkaŭaj pasantoj per faldfolioj kaj ludoj. La ekskurso finiĝis sukcese kun ĝojo.

Raportas Ilia Dewi : ilia.dewi@gmail.com