Kategoriaj arkivoj: Asocioj Activecoj

La 1-a Paroliga Sesio en 2022

Komence de tiu ĉi jaro, sukcese okazis la 1-a paroliga sesio kun du japanaj esperantistoj kaj kvin indonezianoj per Zoom. Ĉifoje la temo estas kion vi deziras realigi en 2022?. Ĉiuj havis ŝancon por mallonge prezenti sian planon aŭ deziron. Poste aliaj rajtas demandi kaj komenti. Kelkaj interesiĝas lerni aliajn lingvojn, pli aktive partopreni en la Esperantaj agadoj, partopreni en kurado kaj tiel plu. Dum du horoj, ĉiuj afable interbabilis kaj lernis novajn vortojn. La ĉeestanto el Japanio, s-ro Fukui Masaharu konigis sian regionon Okajama kaj la urbon, Kuraŝiki. Kvankam ankoraŭ ne ekzistas Esperanto-grupo en lia urbo, sed li klopodas instrui Esperanton la siaj gelernantoj kaj ŝatus inviti ilin al tiu ĉi virtuala rondo. La konversacia rondo regule okazas 2 fojoj monate kaj malfermiĝas al ĉiuj.

La Festo de Z-tago 2021

La 19an de decembro, IEA okazigis komunan feston por celebri la tagon de Zamenhof kiel aliaj esperantistoj en tuta mondo. Ĉifoje la festo okazis virtuale per Zomo (Zoom) kun partoprenantoj el Japanio, Koreio, Tajvano, Tajlando, Vietnamio, Singapuro, Pollando, Rusio kaj Indonezio. La festo komenĉigis en la vespero laŭ la ĝakarta tempo, je la 20h00 ĝis 22h00.

En la komenco, ĉiuj partoprenantoj havis ŝancon por memprezenti per speciala nomo kiu estas donita nu ren tiu ĉi festo. Estas Lingvo Internacia, Paco, Amikeco, Frateco kaj tiel plu. Ili priskribas la signifon de la nomo aŭ diras la opinion. Poste, kelkaj partoprenantoj deklamis kune la poemojn de Zamenhof kies titolo estas ‘Al la esperantistoj kaj La Vojo’.

En la sekvonta programo, ĉiuj amuziĝis per ludoj. La partoprenantoj respondis al demandoj pri vivo de Zamenhof per Kahoot, la apo kiu estas uzata por krei virtualajn ludojn. Post ludi, la partoprenantoj povas aŭskulti prelegeton pri kiel krei verdan stelon per paperfaldado kiel arto de origamio.

Kiam la tempo venis por kune manĝi kaj trinki, ĉiuj levigis sian trinkaĵon por virtuala tosto dirante frazojn “jen via sano…Feliĉan Zamenhofan Tagon!” En tiu ĉi okazo, ĉiuj havis pli malpli du minutojn por esprimi sian senton aŭ opinion pri Esperanto aŭ Zamenhof. En la lasta sesio, ili kune fotiĝis kun kelkaj kiuj ankoraŭ restis ĝis la fino de la festo. Dankon al ĉiuj!

La Virtuala Enkonduko de Esperanto

La 13an de novembro, Ilia, la estrarano de IEA estis invitita de eduka platformo “Accelerate By LP3i” por enkonduki Esperanton. La agado okazis virtuale per Zomo (Zoom). Partoprenis ĉirkau 20 personoj el diversaj partoj en Indonezio. Kelkaj de ili estas tute komencantoj aŭ neniam antaŭe aŭdis pri Esperanto.

La organizantoj malfermis la programon kaj salutis al ĉiuj partoprenantoj. Ili intence okazigis tiun ĉi eventon ĉar ili pensas ke Esperanto estas lerninda precipe al junuloj kiuj havas grandan entuziasmon pri lingvo. Post la salutado, la enkoduko komenciĝis kun ĝenerala informo pri Esperanto. Gvidante la grupon, Ilia iom parolis pri historio de Esperanto kaj kial ĝi estas utila kaj lerninda. Ankaŭ avantaĝoj lerni Esperanton.

En la dua sesio, la partoprenantoj lernis la bazon de Esperanto kaj donis tempon al ili demandi ion ajn pri la leciono. Ili lernis kiel elparoli la alfabetojn, krei simplan frazon kaj spekti filmeton pri UK en Varsovio kiu montris la kongresanojn el Indonezio en 1959. Pere de tiu filmeto, oni povas iom vidi ke Esperanto estas parto de nia historio. La enkonduko daŭris dum horoj kun sukceso.

Esperanton Ni Parolu !

Dimanĉon, la 19an de Septembro sukcese okazis la paroliga sesio kiun ni regule organizas. Ĉifoje la partoprenintoj ne nur estas indonezianoj sed ankaŭ partoprenis 5 vjetnamaj amikoj dank’ al amikino Tran Hoan (Ĝojo), kiu diskonigis la agadon inter siaj lernantoj. La temo de la paroliga sesio estis “Kiel atingi vian celon”.  Dum du horoj, la partoprenintoj havis ŝancon prezenti kaj paroli pri sia celo kaj kiel ili atinĝis aŭ atinĝos ĝin. Iu parolis pri kurado de 1,000 kilometroj, aliaj parolis pri sano, hobio, ĉiutagaĵoj, laboro kaj limigo pri uzado de sociaj retoj.

En ĉiu paroliga sesio, kaj post la prezento, aliaj partoprenantoj rajtas starigi demandojn kaj komenti. Ekzemple pri limigo de uzado de sociaj retoj, kelkaj ankaŭ havas similan celon. Ili samopinias ke estas grave utiligi la tempon per aliaj aktivaĵoj pli sanigaj kaj utilaj anstataŭ pasigi tempon per sociaj retoj.  En la paroliga sesio, la partoprenanto ankaŭ povas lerni novajn vortojn kaj la gramatikon. La video de ĉi tiu paroliga estas spektebla ĉe https://www.youtube.com/watch?v=WkzA8lqyhP4.

 

 

 

La Prelegserio de AEA

Aŭstralia Esperanto-Asocio (AEA)  havas interesan agadon kiu regule okazas unufojo monate. La ĉiumonata prelegserio per Zoom prezentas interesajn prelegojn de esperantistoj el diversaj landoj. Ili parolas pri diversaj temoj ne nur rilate al Esperanto sed ankaŭ kulturoj, sociaj fenomenoj, sciencoj kaj tiel plu. Por prezenti ion en tiu ĉi aranĝo, oni povas kontakti kaj proponi temon al la prezidanto@esperanto.org.au

Hodiaŭ tagmeze, Ilia Dewi prezentis pri podkasto en la indonezia. Kun la pseŭdonimo ‘Belverdulino’, ŝi utiligas podkaston por reklami kaj informi Esperanton al indonezianoj precipe junuloj kiuj plejparte aŭskultas podkaston. Kelkaj partoj de la prelego fuŝis pro la malforta retkonekto sed ĝenerale bone okazis. La video de la prelego troviĝas en la jutuba kanalo, Esperanto Auŝtralia kun aliaj videaĵoj de ĉiumonata prelegserio.

Jen ĝi! bonan spektadon!

Intervjuo en Radio Imelda 104.4 FM

Okaze de Esperanto-tago, ni klopodis kontakti ĵurnalistojn kaj radio-elsendoj por reklami Esperanton. Unu radio-elsendo en la urbo Semarang, radio Imelda 104.4 FM akceptis la proponon por aperigi Esperanton en sia matena programo “Rolling in The Morning”. La estrarano de nia asocio, Ilia estis intervjuita en la 6an de augusto kun la temo ‘134 jaroj de Esperanto, La Monda Lingvo por Kunlaborado kaj Paco’. Dum 30 minutoj pere de rekta elsendo de instagram kaj samtempe elsendita per radio, la anoncisto intervjuis kaj demandis interesajn demandojn rilate al la tago de Esperanto, la movado, la lernado de Esperanto kaj la funkcioj en la internacia komunikado.

Estis interesa parto kiam la anoncisto iom lernis la vortojn en Esperanto. Li rimarkis ke la vortoj iom similas kun aliaj fremdaj lingvoj kaj la gramatiko estas simpla. Ni esperas ke pere de tiu intervjuo, la aŭskultantoj ekkonis Esperanton.

 

Esperanto-Tago

Hodiaŭ la 26an de julio estas celebrata mondvaste kiel Esperanto-tago. Antaŭ 134 jaroj, la 26an de julio 1887 aperis en varsovio la unua lernolibro por Esperanto en rusa lingvo. Kelkaj monatoj poste sekvis eldonoj en la lingvoj pola, germana kaj franca. La titolo de la Unua Libro estis ‘Internacia Lingvo’. Kiel aŭtoro estis indikita, d-ro Zamenhof, la pseŭdonimo de la tiutempe 27-jara okulkuracisto d-ro Ludoviko Zamenhof ‘Esperanto’ signifas persono kiu esperas – tiel estiĝis la nomo de la lingvo. Dum la jardekoj de sia ekzisto, Esperanto evoluis al vivanta lingvo kiu ĉiutage estas parolata kaj uzata de miloj da homoj en la tuta mondo en pli ol 130 landoj. La esperanto-parolantoj aŭ esperantistoj parolas Esperanton kiel duan lingvon por konversacii kun homoj el multaj aliaj landoj kaj kulturoj – dum internaciaj renkontiĝoj, dum vojaĝoj aŭ dum virtualaj kunvenoj en la reto. Esperanto vivas. Esperanto estas interpopola interkompreniĝo. Feliĉan Esperanto-Tagon!

La 8-a Datreveno de IEA

Hodiaŭ, la 7an de aprilo 2021, Indonezia Esperanto-Asocio festas sian 8-an datrevenon.

Jen la parolo de la prezidanto, Ilia Sumilfia Dewi.

Saluton!

En ĉi tiu bona okazo, kiel reprezentanto de Indonezia Esperanto-Asocio, mi elkore dankas al ĉiu membro de la asocio, la aktivuloj kaj indoneziaj esperantistoj, kiuj jam subtenis, kunlaboris kaj kontribuis al la agadoj de IEA.

Hodiaŭ, la Indonezia Esperanto-Asocio festas la 8an datrevenon ekde la fondiĝo la 7an de April 2013.

Ekde la komenco, la Indonezia Esperanto-Asocio havas celon kaj mision por subteni kaj progresigi la Esperanto-movadon en Indonezio.

Ni bone komprenas ke Esperanto ne nur estas lingvo por faciligi la internacian komunikadon sed ĝi ankaŭ havas valorojn de egaleco, paco kaj amikeco, pri kiuj ni nepre parolu por realigi la harmonian vivon en diverseco, precipe en la internaciaj rilatoj.

Konsiderante, ke ankoraŭ ekzistas multaj mankoj, ni, la estraranoj de IEA daŭre plibonigas nian funkciadon kaj invitas ĉiun membron subteni la agadojn de nia asocio kadre de progreso de la movado.

En ĉi tiu okazo, ni volas danki al alilandaj esperantistoj precipe Heidi Goes el Belgujo, SO Gilsu el Koreio kaj INUMARU Fumio el Japanio, kiuj kunlaboris kun indoneziaj esperantistoj por starigi la asocion IEA.

Ni ankaŭ elkore dankas al Universala Esperanto-Asocio (UEA), kiu subtenas niajn membrojn por membriĝi ĉe UEA. Koran dankon al Auŝtralia Esperanto-Asocio, NovZelanda Esperanto-Asocio, kiuj kune realigis la komunan kongreson ‘Trilanda Kongreso’ kiu okazis en 2016 kaj 2018.

Multan dankon al IREA (Irana Esperanto-Asocio), kiu multe helpis kaj helpas por okazigi la virtualan bazan kurson por indonezianoj. Tiu kurso komenciĝis meze de la pasinta jaro 2020.

Certe, ankoraŭ multege da helpoj de aliaj homoj kaj asocioj  ni ricevis por realigi niajn rolojn en la movado, tamen ni ne povas ĉion mencii.

Por lastaj vortoj, nome de Indonezia Esperanto-Asocio, mi instigas ĉiun membron de IEA labori kuraĝe, optimisme kaj kreeme por progresigi la Esperantan movadon en Indonezio.

 

Rekta Elsendo @asosiasiesperanto

Ekde januaro 2021, Indonezia Esperanto-Asocio organizas la novan agadon per la socia kanalo, instagramo @asosiasiesperanto.  Ilia, la estrarano de nia asocio gvidas la parolon kun invititaj parolantoj.  En la unua rekta elsendo kiu okazigis en la 16an de januaro, la membro de asocio, Adam el urbo Bandung estis invitita por babili pri sia sperto kiam li unua fojo konis Esperanton kaj komencis la memlernadon. Adam ankaŭ rakontis kiel li trovis la ligon al IEA kaj nun li estas unu de aktiva membro de nia asocio. Dank’ al li pro la agrabla babilado.

La 30an de januro, la dua rekta elsendo okazis kun juna esperantisto, Victor kiu loĝas en urbo Depok. Ĉifoje la temo estas pri avantaĝoj de Esperanto. Victor kaj Ilia malkovris kelkajn avantaĝojn se oni lernas kaj uzas Esperanton. Lernante Esperanton oni povas amikigi kun multaj homoj el diversaj landoj. Oni povas ankaŭ lerni aliajn fremdajn lingvojn pli rapide post la lernado de Esperanto pro ĝia  propedeutika valoro. Por tiuj kiuj ŝatas vojaĝi, ili povas utiligi la pasportan servon. Tiel oni povas resti en la domo de esperantistoj kiuj pretas gastigi la alilandan esperantiston dum sia vojaĝo.  Certe tiu ne nur donas financan avantaĝon sed pli grava estas la kultura interŝanĝo. Tiam oni povas mem sperti la lokan kutimon kaj interagi kun lokaj homoj. La babilado daŭris unu horon kun konkludo ke Esperanto estas lerninda. Dank’ al Victor pro la afabla babilado.

La rekta elsendo okazas du fojoj monate kaj respektebla en IG TV (televido) @asosiasiesperanto.

La Paroliga Sesio en Januaro

La 10an kaj 24an de januaro okazis sukcese per Zomo (Zoom) la paroliga sesio por komencantoj kaj komencintoj. La partoprenantoj venis el diversaj urboj en Indonezio i.a Ĝakarto, Bandung, Bekasi, Depok, Cikarang, Semarang kaj Kupang. Ankaŭ partoprenis esperantisto el Francujo, Jean Claude-Roy

En ĉiuj sesioj, la partoprenantoj havis ŝancon paroli pri temoj kiuj estis informitaj per retmesaĝo post la aliĝo. La 10an de januaro, oni parolis pri kion vi faros por Esperanto se vi estus miliardulo. Estis amuza kaj agrabla interbabilado ĉar aliaj ankaŭ havis ŝancon por demandi al la parolantoj kaj lernas la novajn vortojn. La paroliga sesio daŭris du horoj inter la 8a ĝis la 10a horo vespere. La venonta sesio okazos en februaro kun aliaj interesaj temoj kaj ankaŭ malfermiĝas al alilandanoj. Oni ankaŭ povas legi la mallongajn raportojn kaj afiŝon pri paroliga sesio ĉe instagramo @asosiasiesperanto. Sekvu nin!