Aliĝu

Se vi estas indoneziano kaj interesiĝas pri Esperanto aŭ eĉ jam lernas aŭ parolas tiun neŭtralan lingvon, vi nepre konsideru membriĝi al la Indonezia Esperanto-Asocio. Tiel vi plifortigos la asocion, kiu laŭstatute reprezentas la indoneziajn esperantistojn ĉe aliaj asocioj kaj instancoj, kaj celas disvastigi Esperanton en Indonezio.

Laŭ la rezulto de komitata kunsido de UEA, kiuj reprezentas aliĝintaj landaj asocioj, en 31an de Julio 2015 en la 100a Universala Kongreso en Lillo, Francio; IEA estis aprobita oficiale kiel la 12a landa asocio. Pro tio, ĉiuj membroj de IEA aŭtomate iĝas membro de UEA (individuo; MJ (-T)) kaj membroj kiuj aĝas antaŭ 30 jaroj aŭtomate iĝos membroj de TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo) kiu komenciĝos ĉe membro-periode de 2016.

Jen la membro-avantaĝoj de UEA kaj TEJO:

  1. Ricevi elektronikan version de revuo ‘ESPERANTO’ kiu eldoniĝas ĉiumonate;
  2. Ricevi la revuon de ‘KONTAKTO’ kiu eldoniĝas ĉiumonate, speciale por la membro kiu aĝas malpli ol 30 jaraĝa;
  3. Ricevi jarlibron kiu eldoniĝas ĉiujare;
  4. Havi personan konton kun unika kodo kiu estas aranĝita de UEA;
  5. Havi retaliron al la retpaĝo de UEA: www.uea.org;
  6. Profiti facilecon por partopreni Universalan Kongreson en la kadro de validaj kondiĉoj.
  7. Tiel validiĝas la kotizmembro de IEA 2016 kiu adaptiĝas al aldonita kotizmembro de UEA po € 13 kiu egalas al Rp. 195,000.

Kotizmembreco (normala membro: Rp300.000/jare, Lernanto/Studento/Pensiulo: Rp250.000/jare). Bonvolu ĝiri al:

Banko: Mandiri
Nome: Sondang I.S.D.
Bank-konto: 070-00-0479801-8

Aliĝu rete

La kasisto konfirmos vian membrecon post ricevita pago.

akhir