Aliĝu

Se vi estas indoneziano kaj interesiĝas pri Esperanto aŭ eĉ jam lernas aŭ parolas tiun neŭtralan lingvon, vi nepre konsideru membriĝi al la Indonezia Esperanto-Asocio. Tiel vi plifortigos la asocion, kiu laŭstatute reprezentas la indoneziajn esperantistojn ĉe aliaj asocioj kaj instancoj, kaj celas disvastigi Esperanton en Indonezio.

Estas du kategorioj de IEA membreco 2024 kiuj estas elekteblaj:

  1. Pagita Membro
  2. Subtenanta Membro

La Pagita Membro estas vi kiu nur ŝatus iĝi membro, pagu la kotizon kaj ricevas la avantaĝojn de membreco. La Subtenanta Membro estas vi kiu ŝatus aktive kontribuas al la agadoj kaj aktiveco de asocio. La rolojn vi interkonsentu unue kun la estraro de IEA. Via kotizo estas subtenita de asocio por ankaŭ membriĝi al UEA aŭ TEJO (Speciale por iu kiu malpli ol 35 jaroj)

Laŭ la rezulto de komitata kunsido de UEA, kiuj reprezentas aliĝintaj landaj asocioj, en 31an de Julio 2015 en la 100a Universala Kongreso en Lillo, Francio; IEA estis aprobita oficiale kiel la 12a landa asocio. Pro tio, ĉiuj membroj de IEA aŭtomate iĝas membro de UEA (Membro Baza; MB) kaj membroj kiuj aĝas malpli ol 35 jaroj aŭtomate iĝos membroj de TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo) kiu komenciĝos ĉe membro-periodo de 2016.

Jen la membro-avantaĝoj de UEA kaj TEJO:

  1. Ricevi elektronikan version de revuo ‘ESPERANTO’ kiu eldoniĝas ĉiumonate;
  2. Ricevi la revuon de ‘KONTAKTO’ kiu eldoniĝas ĉiumonate, speciale por la membro kiu aĝas malpli ol 35 jaraĝa;
  3. Ricevi elektronikan jarlibron kiu eldoniĝas ĉiujare;
  4. Havi personan konton kun unika kodo kiu estas aranĝita de UEA;
  5. Havi retaliron al la retpaĝo de UEA: www.uea.org;
  6. Profiti facilecon por partopreni Universalan Kongreson en la kadro de validaj kondiĉoj.
  7. Por iu kiu deziras aboni la paperan version de revuo ‘ESPERANTO’ kun ‘KONTAKTO (speciale por la membro kiu aĝas malpli ol 35 jaraĝa), estas aldonita kotizmembro de UEA po € 30 kiu egalas al Rp. 500,000.

Kotizmembreco (normala membro: Rp250.000/jare, Lernanto/Studento/Pensiulo: Rp150.000/jare). Bonvolu ĝiri al:

Banko: Mandiri
Nome: Sondang I.S.D.
Bank-konto: 070-00-0479801-8

Aliĝu rete

La kasisto konfirmos vian membrecon post ricevita pago.

akhir