Esperanton Ni Parolu !

Dimanĉon, la 19an de Septembro sukcese okazis la paroliga sesio kiun ni regule organizas. Ĉifoje la partoprenintoj ne nur estas indonezianoj sed ankaŭ partoprenis 5 vjetnamaj amikoj dank’ al amikino Tran Hoan (Ĝojo), kiu diskonigis la agadon inter siaj lernantoj. La temo de la paroliga sesio estis “Kiel atingi vian celon”.  Dum du horoj, la partoprenintoj havis ŝancon prezenti kaj paroli pri sia celo kaj kiel ili atinĝis aŭ atinĝos ĝin. Iu parolis pri kurado de 1,000 kilometroj, aliaj parolis pri sano, hobio, ĉiutagaĵoj, laboro kaj limigo pri uzado de sociaj retoj.

En ĉiu paroliga sesio, kaj post la prezento, aliaj partoprenantoj rajtas starigi demandojn kaj komenti. Ekzemple pri limigo de uzado de sociaj retoj, kelkaj ankaŭ havas similan celon. Ili samopinias ke estas grave utiligi la tempon per aliaj aktivaĵoj pli sanigaj kaj utilaj anstataŭ pasigi tempon per sociaj retoj.  En la paroliga sesio, la partoprenanto ankaŭ povas lerni novajn vortojn kaj la gramatikon. La video de ĉi tiu paroliga estas spektebla ĉe https://www.youtube.com/watch?v=WkzA8lqyhP4.

 

 

 

La Prelegserio de AEA

Aŭstralia Esperanto-Asocio (AEA)  havas interesan agadon kiu regule okazas unufojo monate. La ĉiumonata prelegserio per Zoom prezentas interesajn prelegojn de esperantistoj el diversaj landoj. Ili parolas pri diversaj temoj ne nur rilate al Esperanto sed ankaŭ kulturoj, sociaj fenomenoj, sciencoj kaj tiel plu. Por prezenti ion en tiu ĉi aranĝo, oni povas kontakti kaj proponi temon al la prezidanto@esperanto.org.au

Hodiaŭ tagmeze, Ilia Dewi prezentis pri podkasto en la indonezia. Kun la pseŭdonimo ‘Belverdulino’, ŝi utiligas podkaston por reklami kaj informi Esperanton al indonezianoj precipe junuloj kiuj plejparte aŭskultas podkaston. Kelkaj partoj de la prelego fuŝis pro la malforta retkonekto sed ĝenerale bone okazis. La video de la prelego troviĝas en la jutuba kanalo, Esperanto Auŝtralia kun aliaj videaĵoj de ĉiumonata prelegserio.

Jen ĝi! bonan spektadon!

Intervjuo en Radio Imelda 104.4 FM

Okaze de Esperanto-tago, ni klopodis kontakti ĵurnalistojn kaj radio-elsendoj por reklami Esperanton. Unu radio-elsendo en la urbo Semarang, radio Imelda 104.4 FM akceptis la proponon por aperigi Esperanton en sia matena programo “Rolling in The Morning”. La estrarano de nia asocio, Ilia estis intervjuita en la 6an de augusto kun la temo ‘134 jaroj de Esperanto, La Monda Lingvo por Kunlaborado kaj Paco’. Dum 30 minutoj pere de rekta elsendo de instagram kaj samtempe elsendita per radio, la anoncisto intervjuis kaj demandis interesajn demandojn rilate al la tago de Esperanto, la movado, la lernado de Esperanto kaj la funkcioj en la internacia komunikado.

Estis interesa parto kiam la anoncisto iom lernis la vortojn en Esperanto. Li rimarkis ke la vortoj iom similas kun aliaj fremdaj lingvoj kaj la gramatiko estas simpla. Ni esperas ke pere de tiu intervjuo, la aŭskultantoj ekkonis Esperanton.

 

Esperanto-Tago

Hodiaŭ la 26an de julio estas celebrata mondvaste kiel Esperanto-tago. Antaŭ 134 jaroj, la 26an de julio 1887 aperis en varsovio la unua lernolibro por Esperanto en rusa lingvo. Kelkaj monatoj poste sekvis eldonoj en la lingvoj pola, germana kaj franca. La titolo de la Unua Libro estis ‘Internacia Lingvo’. Kiel aŭtoro estis indikita, d-ro Zamenhof, la pseŭdonimo de la tiutempe 27-jara okulkuracisto d-ro Ludoviko Zamenhof ‘Esperanto’ signifas persono kiu esperas – tiel estiĝis la nomo de la lingvo. Dum la jardekoj de sia ekzisto, Esperanto evoluis al vivanta lingvo kiu ĉiutage estas parolata kaj uzata de miloj da homoj en la tuta mondo en pli ol 130 landoj. La esperanto-parolantoj aŭ esperantistoj parolas Esperanton kiel duan lingvon por konversacii kun homoj el multaj aliaj landoj kaj kulturoj – dum internaciaj renkontiĝoj, dum vojaĝoj aŭ dum virtualaj kunvenoj en la reto. Esperanto vivas. Esperanto estas interpopola interkompreniĝo. Feliĉan Esperanto-Tagon!

La 8-a Datreveno de IEA

Hodiaŭ, la 7an de aprilo 2021, Indonezia Esperanto-Asocio festas sian 8-an datrevenon.

Jen la parolo de la prezidanto, Ilia Sumilfia Dewi.

Saluton!

En ĉi tiu bona okazo, kiel reprezentanto de Indonezia Esperanto-Asocio, mi elkore dankas al ĉiu membro de la asocio, la aktivuloj kaj indoneziaj esperantistoj, kiuj jam subtenis, kunlaboris kaj kontribuis al la agadoj de IEA.

Hodiaŭ, la Indonezia Esperanto-Asocio festas la 8an datrevenon ekde la fondiĝo la 7an de April 2013.

Ekde la komenco, la Indonezia Esperanto-Asocio havas celon kaj mision por subteni kaj progresigi la Esperanto-movadon en Indonezio.

Ni bone komprenas ke Esperanto ne nur estas lingvo por faciligi la internacian komunikadon sed ĝi ankaŭ havas valorojn de egaleco, paco kaj amikeco, pri kiuj ni nepre parolu por realigi la harmonian vivon en diverseco, precipe en la internaciaj rilatoj.

Konsiderante, ke ankoraŭ ekzistas multaj mankoj, ni, la estraranoj de IEA daŭre plibonigas nian funkciadon kaj invitas ĉiun membron subteni la agadojn de nia asocio kadre de progreso de la movado.

En ĉi tiu okazo, ni volas danki al alilandaj esperantistoj precipe Heidi Goes el Belgujo, SO Gilsu el Koreio kaj INUMARU Fumio el Japanio, kiuj kunlaboris kun indoneziaj esperantistoj por starigi la asocion IEA.

Ni ankaŭ elkore dankas al Universala Esperanto-Asocio (UEA), kiu subtenas niajn membrojn por membriĝi ĉe UEA. Koran dankon al Auŝtralia Esperanto-Asocio, NovZelanda Esperanto-Asocio, kiuj kune realigis la komunan kongreson ‘Trilanda Kongreso’ kiu okazis en 2016 kaj 2018.

Multan dankon al IREA (Irana Esperanto-Asocio), kiu multe helpis kaj helpas por okazigi la virtualan bazan kurson por indonezianoj. Tiu kurso komenciĝis meze de la pasinta jaro 2020.

Certe, ankoraŭ multege da helpoj de aliaj homoj kaj asocioj  ni ricevis por realigi niajn rolojn en la movado, tamen ni ne povas ĉion mencii.

Por lastaj vortoj, nome de Indonezia Esperanto-Asocio, mi instigas ĉiun membron de IEA labori kuraĝe, optimisme kaj kreeme por progresigi la Esperantan movadon en Indonezio.

 

Rekta Elsendo @asosiasiesperanto

Ekde januaro 2021, Indonezia Esperanto-Asocio organizas la novan agadon per la socia kanalo, instagramo @asosiasiesperanto.  Ilia, la estrarano de nia asocio gvidas la parolon kun invititaj parolantoj.  En la unua rekta elsendo kiu okazigis en la 16an de januaro, la membro de asocio, Adam el urbo Bandung estis invitita por babili pri sia sperto kiam li unua fojo konis Esperanton kaj komencis la memlernadon. Adam ankaŭ rakontis kiel li trovis la ligon al IEA kaj nun li estas unu de aktiva membro de nia asocio. Dank’ al li pro la agrabla babilado.

La 30an de januro, la dua rekta elsendo okazis kun juna esperantisto, Victor kiu loĝas en urbo Depok. Ĉifoje la temo estas pri avantaĝoj de Esperanto. Victor kaj Ilia malkovris kelkajn avantaĝojn se oni lernas kaj uzas Esperanton. Lernante Esperanton oni povas amikigi kun multaj homoj el diversaj landoj. Oni povas ankaŭ lerni aliajn fremdajn lingvojn pli rapide post la lernado de Esperanto pro ĝia  propedeutika valoro. Por tiuj kiuj ŝatas vojaĝi, ili povas utiligi la pasportan servon. Tiel oni povas resti en la domo de esperantistoj kiuj pretas gastigi la alilandan esperantiston dum sia vojaĝo.  Certe tiu ne nur donas financan avantaĝon sed pli grava estas la kultura interŝanĝo. Tiam oni povas mem sperti la lokan kutimon kaj interagi kun lokaj homoj. La babilado daŭris unu horon kun konkludo ke Esperanto estas lerninda. Dank’ al Victor pro la afabla babilado.

La rekta elsendo okazas du fojoj monate kaj respektebla en IG TV (televido) @asosiasiesperanto.

La Paroliga Sesio en Januaro

La 10an kaj 24an de januaro okazis sukcese per Zomo (Zoom) la paroliga sesio por komencantoj kaj komencintoj. La partoprenantoj venis el diversaj urboj en Indonezio i.a Ĝakarto, Bandung, Bekasi, Depok, Cikarang, Semarang kaj Kupang. Ankaŭ partoprenis esperantisto el Francujo, Jean Claude-Roy

En ĉiuj sesioj, la partoprenantoj havis ŝancon paroli pri temoj kiuj estis informitaj per retmesaĝo post la aliĝo. La 10an de januaro, oni parolis pri kion vi faros por Esperanto se vi estus miliardulo. Estis amuza kaj agrabla interbabilado ĉar aliaj ankaŭ havis ŝancon por demandi al la parolantoj kaj lernas la novajn vortojn. La paroliga sesio daŭris du horoj inter la 8a ĝis la 10a horo vespere. La venonta sesio okazos en februaro kun aliaj interesaj temoj kaj ankaŭ malfermiĝas al alilandanoj. Oni ankaŭ povas legi la mallongajn raportojn kaj afiŝon pri paroliga sesio ĉe instagramo @asosiasiesperanto. Sekvu nin!

Podkasto en la Indonezia

En la komuna festo de Zamenhofa Tago, la 15an de decembro, IEA lanĉis la novan podkaston ‘dooniaEsperanto en la indonezia. La podkasto celas informi io ajn pri Esperanto. Oni povas aŭskulti la podkaston en diversaj platformoj kiel ‘Spotify, Google Podcast, Breaker, PocketCast kaj RadioPublic’.

Jen la ligilo ĉe anchor : anchor.fm/duniaesperanto

La aŭskultanto rajtas demandi, komenti aŭ sugesti al la gastiganto per retadreso duniaesperantopodcast@gmail.com aŭ sekvu la instagramon @asosiasiesperanto.

Bonan aŭskultadon!

La realigitaj agadoj en decembro

En ĉi tiu monato, nia asocio sukcese realigis du agadojn. Unue estis la komuna festo de Zamenhofa tago kiu okazis virtuale per Zomo (Zoom) en la 15an de decembro 2020. Partoprenis ĉ.25 homoj el diversaj urboj en indonezio kaj aliaj landoj kiel francio, swislando, tajlando, koreio, filipinoj, norvegujo kaj orienta timoro,

Je la 13a horo (UTC) aŭ la 20a horo (UTC+7), la festo komenciĝis per bonvenigaj vortoj de Ilia, la prezidanto de IEA.  Poste, ŝi legis mallonge la biografion de L.L Zamenhof. Daŭrigante la programon, tri junaj indonezianoj kiuj nomiĝas Arifah, Victor kaj Ali deklamis bele la poemojn de Zamenhof. Esperantisto el Francio, Jean-Claude prelegis mallonge rilate al la poemoj kiuj esprimas la ideojn de Zamenhof pri ĝusta komunikado, paco kaj amikeco. Li ankaŭ afable respondis kelkajn demandojn de la partoprenantoj. Estis unu de indonezianoj kiu demandis pri legindaj libroj por komencantoj kaj li proponis kelkajn, ekzemple “Gerda Malaperis”, “Vojaĝo al Esperanto-mondo”. Post unu horo, ni kune manĝis, trinkis eĉ ni tostis virtuale. Manĝante kaj trinkante, ĉiuj havis eblecon por esprimi kaj paroli la dankemajn vortojn al Zamenhof. Ĉiuj konsentis ke Zamenhof kiel la inicianto de la lingvo, Esperanto bone kontribuis por la homaro. Sekve, IEA lanĉis la novan podkaston pri Esperanto en indonezia. Tiu podkasto celas helpi la eksteran publikon kiun deziras lerni Esperanton kaj aŭskulti la ĝisdatigajn informojn, muzikon, novaĵon kaj tiel plu. La junaj esperantistoj, Ali prezentis sian muzikon per violono kaj el Orienta Timoro, Teofilo mallonge parolis la situacion kaj malfacilaĵon en sia movado. Antaŭ la fino de la komuna festo, ni kune kantis du kantojn, “Dankon al Zamenhof” kaj la himno “La Espero”. Poste ni havis la komunan foton kaj adiaŭis kun belaj ridetoj de ĉiuj.

Due, estis la 6a baza kurso kiu okazis en la 19an de decembro. Ĉi tiu kurso estas la lasta leciono de la tuta leciono ekde la julio 2020. La kurso estis aranĝita helpe de IREA (Irana Esperanto-Asocio). S-ro Ahmad Mamdoohi ĉiam helpas disponigi la Zuman (Zoom) ligilon por eniri al la virtuala ĉambro. Pro tio, ni tre dankas por la bona kunlaboro kaj la subteno. Ĉi foje partoprenis sep kursanoj kiuj venas de diversaj urboj; Ĝakarto, Bekasi, Bandung, Depok kaj Solo. La gvidanto de kurso, Ilia Dewi prenas la lecionon de lernu.net “Konciza Gramatiko” kaj sendis ĝin al ĉiuj per retmesaĝo kaj ankaŭ uzas la libron ‘Kunci’.

En tiu ĉi kurso, la kursanoj lernis pri aktivaj kaj pasivaj partisipoj, la uzado de prepocizioj kaj la mallongigo de vortoj en Esperanto. Post du horoj la kurso finiĝis. Ni ĝojas ke nia agado, la virtuala baza kurso por komencantoj sukcese okaziĝis ĉijare ekde julio kaj finiĝis en decembro. Ni disponigos la atestilon por la kursanoj kiuj diligente lernas kaj progresas.

Filmeto de 44a UK, 1959

Ĉi tiu filmeto fariĝis dum la 44-a UK en Varsovio. Multaj esperantistoj tra la mondo partoprenis ĝin, ankaŭ el Indonezio. S-rino Rankajo Chailan Sjamsoe Datoe Toemenggoeng kiu estis la ĉefa movadano en Indonezia movado inter 1952-1964 salutis la kongresanojn en la malfermo. Plurfoje ŝi partoprenis la internaciajn aranĝojn kaj estis konata al alilandaj esperantistoj. La periodo pri ŝia aktiveco nun estas legebla en la libro ‘Movadaj Insuletoj’ kiu estis verkita de Heidi Goes, la Belga esperantisto.

La filmeton ni elŝutis de fesbuk-paĝo : https://www.facebook.com/historiodeesperanto.  Victor Maxim Manuel, juna esperantisto el Indonezio tradukis la filmeton kaj enmetis la subtitolon.